Περιγραφή
Κυβερνητικά & Πολιτιστικά Κτίρια
Τοποθεσία
Paphos, Cyprus

Pedestrian Bridge for Cyprus Electricity Authority