Περιφράξεις

Οι λύσεις περίφραξης MUSKITA προσφέρουν πολλαπλές επιλογές προφίλ αλουμινίου για εύκολη κατασκευή και τοποθέτηση, ακόμη και από ιδιώτες. Τα συστήματα περίφραξης είναι διαθέσιμα σε οποιοδήποτε χρωματισμό προσφέροντας μακροχρόνιες λύσεις μηδενικής συντήρησης για όλες τις σχεδιαστικές απαιτήσεις. Οι επιλογές περίφραξης περιλαμβάνουν προφίλ γραμμικού σχεδιασμού καθώς και καμπύλες διατομές, παρέχοντας λύσεις για παραδοσιακές ή σύγχρονες εφαρμογές.

AluFence®
Περίφραξη γραμμικού σχεδιασμού με εύκολη εγκατάσταση
Σύγκριση
MU1080
Οριζόντια περίφραξη με πασαμάνα
Σύγκριση