Υπολογισμός Βάρος Φύλλου & Γυαλιού

Ο υπολογιστής βάρους φύλου & γυαλιού είναι ένα αποτελεσματικό εργαλείο που σας βοηθά να αξιολογήσετε γρήγορα τους περιορισμούς μεγέθους ενός ανοίγματος και να προσδιορίσετε εάν πρέπει να χρησιμοποιηθεί ένα σύστημα συρόμενο ή ανασυρόμενο.

Διαστάσεις Φύλλου

Πάχος Γυαλιού