Ταμπέλες

Από το Ηνωμένο Βασίλειο έως τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, η MUSKITA παράγει εξειδικευμένα προφίλ για τη κατασκευή πινακίδων παγκοσμίως για πάνω από 20 χρόνια. Η χρήση αλουμινίου για αυτού του είδους κατασκευές, έχει υιοθετηθεί ευρέως λόγω των υψηλών δυνατοτήτων του αλουμινίου. Μεταξύ άλλων, τα κύρια πλεονεκτήματα της χρήσης αλουμινίου αντί για άλλα μέταλλα είναι:

  • Ελαφρύ
  • Δεν απαιτεί συντήρηση
  • Είναι ανακυκλώσιμο
  • Μπορεί να παραχθεί σε οποιοδήποτε σχήμα 

Το τελευταίο πλεονέκτημα σε συνδυασμό με την υπάρχουσα τεχνογνωσία μας μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τους μηχανικούς μας για να πραγματοποιήσουν σημαντικές βελτιώσεις και εξοικονόμηση υλικών.

Πινακίδες Δρόμου
Ευέλικτο σύστημα για πινακίδες σε διάφορα μεγέθοι
Σύγκριση