Τύπος 900

Σκάλες Διπλές

Εξερευνήστε την ευρεία γκάμα διπλής επέκτασης σκαλών τύπου 900

Πίσω
Τύπος 900
Ύψος σε μέτρα
2.00 ΕΧΤ
Αριθμός σκαλιών
8+8
Τύπος 901
Ύψος σε μέτρα
2.50 ΕΧΤ
Αριθμός σκαλιών
10+10
Τύπος 902
Ύψος σε μέτρα
3.00 ΕΧΤ
Αριθμός σκαλιών
12+12
Τύπος 903
Ύψος σε μέτρα
3.50 ΕΧΤ
Αριθμός σκαλιών
14+14
Τύπος 904
Ύψος σε μέτρα
4.00 ΕΧΤ
Αριθμός σκαλιών
16+16
Τύπος 905
Ύψος σε μέτρα
4.50 ΕΧΤ
Αριθμός σκαλιών
18+18
Τύπος 906
Ύψος σε μέτρα
5.00 ΕΧΤ
Αριθμός σκαλιών
20+20
Τύπος 907
Ύψος σε μέτρα
5.50 ΕΧΤ
Αριθμός σκαλιών
22+22
Τύπος 908
Ύψος σε μέτρα
6.00 ΕΧΤ
Αριθμός σκαλιών
24+24
Χρωματισμοί
Ανοδίωση
anodize
Ηλεκτροστατική Βαφή
powder