Τύπος 700

Σκάλες Μονές

Εξερευνήστε τη μεγάλη γκάμα σκαλών τύπου 700.

Πίσω
Τύπος 701
Ύψος σε μέτρα
2.00
Αριθμός σκαλιών
8
Τύπος 702
Ύψος σε μέτρα
2.50
Αριθμός σκαλιών
10
Τύπος 703
Ύψος σε μέτρα
3.00
Αριθμός σκαλιών
12
Τύπος 704
Ύψος σε μέτρα
3.50
Αριθμός σκαλιών
14
Τύπος 705
Ύψος σε μέτρα
4.00
Αριθμός σκαλιών
16
Τύπος 706
Ύψος σε μέτρα
4.50
Αριθμός σκαλιών
18
Τύπος 707
Ύψος σε μέτρα
5.00
Αριθμός σκαλιών
20
Τύπος 708
Ύψος σε μέτρα
5.50
Αριθμός σκαλιών
22
Τύπος 709
Ύψος σε μέτρα
6.00
Αριθμός σκαλιών
24
Χρωματισμοί
Ανοδίωση
anodize
Ηλεκτροστατική Βαφή
powder