Περιγραφή
Εμπορικά
Τοποθεσία
Dublin, Ireland

Σχεδιασμένο με γνώμονα την αειφόρο ανάπτυξη, η ανακατασκευή του Baggot Plaza χρησιμοποίησε όσο το δυνατόν περισσότερο από το υπάρχον design και αύξησε το μέγεθος του χώρου και των παραθύρων σε όλο το κτίριο. Το Baggot Plaza, κατέκτησε το πρώτο βραβείο LEED Core και Shell, καθώς χρησιμοποίησε συστήματα που υπερέβαιναν τις ελάχιστες απαιτούμενες τιμές U και ενσωμάτωσε επιπλέον περιβαλλοντικά συνειδητές στρατηγικές κατασκευής που κατάφεραν να μειώσουν την κατανάλωση ενέργειας του κτιρίου κατά 70%.