Περιγραφή
Κατοικίες
Τοποθεσία
Λεμεσός, Κύπρος

Η βασική συνθετική πρόταση για την κατοικία J-House ήταν η κατασκευή μιας εσωστρεφούς κατοικίας η οποία θα περιορίζει οποιαδήποτε ανεπιθύμητη ενόχληση από την έντονη κυκλοφοριακή ροή της περιοχής. Συγχρόνως, o σχεδιασμός της σε σχήμα ‘J’ επιτρέπει την άριστη οργανωτική λειτουργία του χώρου με ξεκάθαρα όρια προς το εξωτερικό και διάτρητα όρια προς τους εσωτερικούς χώρους με τη χρήση μεγάλων ανοιγμάτων. Η κατοικία κατατάσσεται στην Ενεργειακή Κατηγορία Α’ χάρη στην εφαρμογή θερμομονωτικών συστημάτων ΜUSKITA MU144, MU2075 Elite και THÉA Minimal Aluminium Frames . Στα κουφώματα με νότιο προσανατολισμό έχουν τοποθετηθεί συρόμενα σκίαστρα αλουμίνιου για τον περιορισμό τις ανεπιθύμητης ηλιακής ακτινοβολίας.